Omlouváme se - tento odkaz již není platný, zkuste vyhledat produkt přímo v seznamu Produktů eshopu

ACFS - Dynamická diagnostika kognitivních funkcí u dětí

Historicky první česká adaptace metody dynamické diagnostiky. Určeno pro dětí předškolního věku (3-6 let). Metoda mapuje úroveň a možnosti rozvoje základních kognitivních operací (kategorizace, serialita, sluchová a zraková paměť, plánování, přejímání perspektivy), jejichž přiměřená úroveň je nutná pro zvládnutí trivia po zahájení školní docházky.
19 000,00 Kč s DPH
Související produkty

Historicky první česká adaptace metody dynamické diagnostiky, tedy způsobu vyšetření kognitivních funkcí, který primárně zjišťuje potenciál probanda, možnosti jeho dalšího rozvoje. To činí na základě specifického formátu administrace diagnostické metody, která zahrnuje fázi intervence, v níž probíhá učení. V metodě ACFS je intervenční fáze precizně strukturovaná a využívá konkrétní postupy rozvoje kognitivních funkcí. Metoda je určena pro dětí předškolního věku (3-6 let). ACFS mapuje základní kognitivní operace (kategorizace, serialita, sluchová a zraková paměť, plánování, přejímání perspektivy), jejichž přiměřená úroveň rozvoje je podle autorky nutná pro zvládnutí trivia po zahájení školní docházky. Lokalizace české verze metody proběhla na souboru bezmála čtyř set respondentů. Metoda byla oproti originálu obohacena o orientační normy a český manuál byl přizpůsoben české poradenské praxi. V rámci lokalizace rovněž proběhla validizační studie, která jednoznačně prokázala efektivitu metody. Manuál obsahuje rovněž překlad americké původní verze manuálu, jehož součástí jsou výsledky dalších výzkumných studií (v USA, Austrálii, Nizozemí aj.), jež potvrzují účinnost metody. ACFS nalezne využití v poradenské i klinické praxi. Její užití je doporučováno u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí s mentálními deficity (i vyšších věkových kategorií). Velmi se osvědčilo využití v procesu diagnostiky školní zralosti.

Metoda je zařazena do licenční kategorie D.

Podmínkou používání ACFS je absolvování zaškolení v užívání diagnostického nástroje. Metodu lze zakoupit před absolvováním kurzu a bude zaslána do Dys-centra, kde se kurzy konají. Pokud bude zaškolení probíhat on-line, bude metoda ACFS zaslána po absolvování na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

15

16

17

Specifikace produktů
Attribute nameAttribute value
LicenceD