Krátká temná triáda

Škála Short Dark Triad (SD3), v překladu škála Krátká temná triáda, zachycuje tři temné rysy osobnosti – machiavellismus, neklinický narcismus a neklinickou psychopatii. Podle autorů metody mají tyto tři dimenze společné rysy, které je možné popsat jako charakter s tendencemi k sebeprosazování, emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě...
1 100,00 Kč s DPH
Související produkty

Škála Short Dark Triad (SD3), v překladu škála Krátká temná triáda, zachycuje tři temné rysy osobnosti – machiavellismus, neklinický narcismus a neklinickou psychopatii. Podle autorů metody mají tyto tři dimenze společné rysy, které je možné popsat jako charakter s tendencemi k sebeprosazování, emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě. Škála SD3 je první metodou zahrnující všechny tři tyto proměnné.

Jedná se o sebehodnotící, 25 položkovou škálu, určenou pro dospělou populaci. Validizační studie na české populaci potvrdila dobré psychometrické vlastnosti metody. V českém prostředí podobně orientovaná metoda dosud chyběla a její využití je značně variabilní, zejména se uplatní v oblasti personalistiky a výběru zaměstnanců, organizace a řízení firem, ale i v klinické a forenzní praxi. Široké využití zajišťuje i časově nenáročná administrace metody, která obvykle nepřesáhne 10 minut. V rámci příručky jsou k dispozici normy a doporučené intepretace výsledků.

Vydání obsahuje: Příručku, 20 kusů dotazníků, 3 šablony.

Specifikace produktů
Attribute nameAttribute value
LicenceB
XXXXXXX