Základy neuropsychologického vyšetření

Kniha slouží k rychlému nabytí znalostí a osvojení si dovedností potřebných k administraci, skórování a interperetaci nejznámějších neuropsychologických testů.
570,00 Kč s DPH
Související produkty

Kniha slouží k osvojení znalostí a dovedností potřebných k adekvátní administraci, skórování a interpretaci nejznámějších neuropsychologických testů.

Neuropsychologické vyšetření se snaží o nalezení změn v chování, kognitivních funkcích a emocionalitě v závislosti na změnách mozku, vede k identifikaci příčin onemocnění nebo vývojových poruch, slouží k plánování léčby a rehabilitace. Autoři vycházejí z nejaktuálnějších verzí testů, jakoé jsou např. Delis-Kaplanové systém pro hodnocení exekutivních funkcí (D-KEFS), Wechslerovy škály (WAIS-IV, WISC-IV, WMS-IV).

Základy neuropsychologického vyšetření přinášejí přehled východisek oboru, znalostní základnu a dovednosti nezbytné k neuropsychologickému vyšetření. Renomovaní psychologové Nancy Hebbenová a William Milberg zde popisují, jak anamnéza, pozorování a testové výsledky přispívají k porozumění dysfunkcím mozku.

Základy neuropsychologického vyšetření odpovídají na praktické i konceptuální otázky neuropsychologické praxe v klinické neuropsychologii, klinické psychologii, geriatrii, pediatrii a v některých speciálních oblastech.