Omlouváme se - tento odkaz již není platný, zkuste vyhledat produkt přímo v seznamu Produktů eshopu

Škála osobního a kariérového rozhodování

Sebehodnotící škála umožňující poradenským psychologům a výchovným poradcům vytipování studijně či profesně nerozhodných žáků základních a středních škol a posouzení dílčích aspektů této nerozhodnosti, jako je osobnostní nerozhodnost, neujasněná hodnotová orientace, očekávání budoucího výkonu a kariérová nerozhodnost.
310,00 Kč s DPH
Související produkty

Škála osobního a kariérového rozhodování vytvořena Antonínem Mezerou, usnadňuje poradenským pracovníkům, a to poradenským psychologům stejně jako i výchovným poradcům na základních a středních školách, kteří se věnují problematice kariérového poradenství, nejen vytipování studijně či profesně nerozhodnutých žáků, ale také vhled do několika kategorií individuálního rozhodování žáků vyšších ročníků základních a středních škol. Jedná se o sebehodnotící škálu o 30ti položkách, které přispívají do těchto čtyř subškál: Osobnostní (ne)rozhodnost, (Ne)ujasněná hodnotová orientace a hodnotový konflikt, Očekávání budoucího výkonu a Kariérová (ne)rozhodnost. Čas administrace škály nepřesahuje 10-15 minut.

Produkt sestává z testové příručky (40 stran formátu A4) a CD přílohy obsahující archy pro záznam a vyhodnocení odpovědí ve formátu PDF.

Specifikace produktů
Attribute nameAttribute value
LicenceB