Barevný test cesty pro děti

Barevný test cesty pro děti je screeningový individuálně administrovaný test zaměřený na hodnocení pozornosti pro probandy ve věku 5 – 7 let. Test obsahuje sedm progresivních úkolů, které umožňují orientační hodnocení některých vlastností pozornosti (např. selektivita, zaměřenost, inhibice a vytrvalost pozornosti), ale také vizuálně prostorovou orientaci dítěte...
1 050,00 Kč incl tax
Related products

Barevný test cesty pro děti je screeningový individuálně administrovaný test zaměřený na hodnocení pozornosti pro probandy ve věku 5 – 7 let. Test obsahuje sedm progresivních úkolů, které umožňují orientační hodnocení některých vlastností pozornosti (např. selektivita, zaměřenost, inhibice a vytrvalost pozornosti), ale také vizuálně prostorovou orientaci dítěte. Mimo jiné lze při administraci sledovat způsob, jakým si dítě osvojuje a aplikuje pravidla pro plnění úkolů a jakým způsobem využívá zkušenosti získané při plnění předchozích úkolů. Metodu lze využít jako samostatný screeningový nástroj, ale také jako součást diagnostiky školní zralosti. Doba administrace trvá přibližně patnáct minut. Standardizace metody proběhla na vzorku téměř 300 probandů v příslušném věku a byla realizována na reprezentativním vzorku populace z celé České republiky.

Obsahuje: Příručku a 30 ks Pracovních sešitů.

Test vyžaduje licenční kategorii B.

Products specifications
Attribute nameAttribute value
LicenceB
XXXXXXX