Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro začátečníky

Poslání kurzu

 • Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi WAIS III

Obsah:

 • Historie vzniku Wechslerova testu, Čtyři etapy interpretace. Kaufmanův interpretační systém pro WAIS III, WISC III.
 • Praktické ukázky skórování
 • WAIS-III limity, vztahy k jiným testům
 • Kurz je jednodenní.

 

 

Lektor kurzu

 • PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.

Místo konání kurzu

Kurz bude probíhat v Otrokovicích v případě většího počtu v Otrokovické Besedě, v malém počtu v psychologickém pracovišti Otrokovice,  Bartošova 316. Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu WAIS-III je 2300,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků

 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
 • Účastníci obdrží knihu Základy WAIS III (Kaufman, Lichteberger, Propsyco 2011). Do vyčerpání zásob!

 

Osvědčení

 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Na vybrané kurzy a semináře jsou přidělovány AKP body v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Platební podmínky

 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 19-6445620277/0100 vedený u KB Otrokovice (variabilní symbol platby je číslo fakturyve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka) Školitel si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si školitel vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: