Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

Poslání kurzu

  • Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi TOMAL 2

Obsah:

  • Historie vzniku paměťových testů. TOMAL 2 popis
  • Praktický nácvik skórování
  • Interpretace testu. Vztah mezi TOMAL a testy inteligence
  • Kurz je jednodenní.

 

Lektor kurzu

PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.

Místo konání kurzu

Kurz bude probíhat v DYS-centru, Stejskalova 192/9, Praha 8 .

 Cena kurzu TOMAL 2 je 1200,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků

  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Na vybrané kurzy a semináře jsou přidělovány AKP body v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Platební podmínky

  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 19-6445620277/0100 vedený u KB Otrokovice (variabilní symbol platby je číslo fakturyve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka) Školitel si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si školitel vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

 

 

 

 


Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: