Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

Poslání kurzu

· Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi TOMAL 2

Obsah:

· Historie vzniku paměťových testů. TOMAL 2 popis

· Praktický nácvik skórování

· Interpretace testu. Vztah mezi TOMAL a testy inteligence

· Kurz je jednodenní.

 

· Termín 10.12.2019 Přihlásit

ROK 2019 Závazná přihláška (on-line) vyplňte, pokud máte zájem.

Lektor kurzu

· PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.

Místo konání kurzu

Kurz bude probíhat v Otrokovicích (Otrokovická beseda)

Cena kurzu TOMAL 2 je 1200,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků

· Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

· Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

· Na vybrané kurzy a semináře jsou přidělovány AKP body v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Platební podmínky

· Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 19-6445620277/0100 vedený u KB Otrokovice (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka) Školitel si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

· V případě zrušení závazné objednávky na akci si školitel vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.
Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: