Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

Poslání kurzu

 • Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi TOMAL 2

Obsah:

 • Historie vzniku paměťových testů. TOMAL 2 popis
 • Praktický nácvik skórování
 • Interpretace testu. Vztah mezi TOMAL a testy inteligence
 • Kurz je jednodenní.

 

 •   Termín 1.10.2020, začátek 9,30

ROK 2020

 

Závazná přihláška  (on-line) vyplňte, pokud máte zájem.

Lektor kurzu

 • PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.

Místo konání kurzu

Kurz bude realizován v zasedací místnosti SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338

 Cena kurzu TOMAL 2 je 1200,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků

 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Na vybrané kurzy a semináře jsou přidělovány AKP body v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Platební podmínky

 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 19-6445620277/0100 vedený u KB Otrokovice (variabilní symbol platby je číslo fakturyve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka) Školitel si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si školitel vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

 

 

 

 


Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: