Vážení zákazníci, rádi bychom Vás upozornili na nový produkt CDI2.

Diagramo

DiaGraMo je připravovaný online software umožňující objektivní hodnocení grafomotorických potíží a poruch psaní u dětí navštěvujících 3. a 4. třídu základní školy. Protokol sestává z grafomotorických úloh a psaní, přičemž záznam těchto úloh probíhá pomocí digitalizačního tabletu Wacom Cintiq 16.

Software bude objektivně hodnotit 17 projevů spojených s grafomotorickými potížemi a poruchami psaní, jedná se např. o neplynulost pohybu, nízkou rychlost psaní, vizuo-prostorové deficity, časté přepisování atd. Pro každý z těchto projevů bude zobrazovat, nakolik se dítě liší od normy. Software dále bude poskytutovat globální pohled výkonu dítěte při realizaci grafomotorické úlohy (hodnotí rychlostní a prostorové schopnosti) a přepisu (hodnotí rychlostní, vizuo-prostorové a kognitivní schopnosti při psaní). Celý proces psaní/kreslení bude navíc možné zrekonstruovat a vizualizovat pomocí videosekvence, což bude umožňovat zpětnou kontrolu případných potíží a poruch. Výsledky hodnocení grafomotorických potíží a poruch psaní budou zaznamenány do protokolu, který může sloužit jako objektivní podklad k diagnostice. 

Software bude veřejnosti zpřístupněn pravděpodobně v prosinci roku 2023. Jeho vývoj je podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci projektu č. TL03000287 (Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží).