Parental Bonding Instrument

Dotazník Parental Bonding Instrument je zaměřen na posouzení rodičovské vazby vnímané během prvních 16 let života a vychází z předpokladu, že citové vazby v rodině jsou vysoce významné pro příští vývoj. Dotazník je určen pro dospělé nebo dospívající osoby......
550,00 Kč incl tax
Related products

Dotazník Parental Bonding Instrument je zaměřen na posouzení rodičovské vazby vnímané během prvních 16 let života a vychází z předpokladu, že citové vazby v rodině jsou vysoce významné pro příští vývoj. Dotazník je určen pro dospělé nebo dospívající osoby.  Ve 25 položkách jsou na 4-stupňové škále hodnoceni rodiče, matka a otec zvlášť.  Metoda má dvě subškály, škálu péče (míru přátelskosti, blízkosti) a škálu kontroly (míru ponechávání samostatnosti). Administrace a vyhodnocení obvykle nepřesáhne 10 minut. Na základě skórů lze stanovit 4 typy citové vazby. Dotazník je široce využívaný v zahraničí, přeložený do mnoha jazyků, aktuálně existují desítky studií zaměřené na jeho psychometrické vlastnosti i aplikace v klinické psychologii, psychiatrii a v dalších oblastech. Je vhodný pro praktickou psychologii i pro výzkum. Validizační studie na české populaci (N=269) potvrdila dobré psychometrické vlastnosti dotazníku, které odpovídají zkušenostem jiných autorů. Autoři prezentují percentilové normy a další ukazatele potřebné pro interpretaci testu. Metoda má široké využití v psychologii a blízkých oborech. Užitečná může být při vyšetření osobnosti, v psychiatrii, forenzní psychologii a psychiatrii, může být základem pro širší posouzení rodinných vztahů, je dobrým východiskem k podrobnějšímu rozhovoru.

Products specifications
Attribute nameAttribute value
LicenceB
XXXXXXX