Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

Token test

Token test

Test obsahuje barevný podnětový materiál (pro dospělé a zvlášť pro děti), záznamové archy pro dospělé a pro děti. Barevné tokeny a testovou příručku, kde mimo jiné,  naleznete české normy pro děti. Produkt vyžaduje licenci B.

Více informací


946,99 Kč

(včetně 10%DPH)

Pro objednání produktu nemáte dostatečnou licenci, anebo nejste přihlášen

Test obsahuje barevný podnětový materiál (pro dospělé a zvlášť pro děti), záznamové archy pro dospělé a pro děti. Barevné tokeny a testovou příručku, kde mimo jiné,  naleznete české normy pro děti.

Token test (TT) vychází z potřeby měřit, zda a nakolik pacient/klient rozumí mluvenému slovu. Používá se v logopedii, klinické psychologii, speciální pedagogice a dalších odvětvích. Je považován za jednoduchou, krátkou a psychometricky nenáročnou metodu.Produkt vyžaduje licenci B.

 

  • Licence B
  • Author Eva Bolceková, Marek Preiss, Lenka Krejčová
Metoda byla standardizována pro Českou republiku v letech 2013 - 2015. Standardizační soubor tvořilo 315 dětí ve věku 3 - 7 let. 263 dětí bylo zařazeno do skupiny intaktní populace. Pro zhodnocení získaných dat byly jejich výsledky porovnány s dětmi, jež měly v anamnéze diagnózu narušené komunikační schopnosti (dyslalie, dysfázie - N = 29) a s dětmi s jinou diagnózou (nejčastěji syndrom ADHD a nerovnoměrný vývoj - N = 23). Porovnání výsledků intaktních probandů a probandů s NKS ukázalo statisticky významné rozdíly, kdy probandi ve skupině NKS skórovali, podle očekávání a v souladu s jejich diagnózou, významně níže. Další informace o využitelnosti metody poskytlo také srovnání výsledků získaných při administraci Token testu a výsledků získaných prostřednictvím metody ACFS. Obě metody byly administrovány u takřka shodného standardizačního souboru. Analýza výsledků potvrdila využití Token testu jako metody hodnotící porozumění mluvené řeči, tedy jeho primární účel.
Podrobnější informace o průběhu standardizace i přehled získaných dat lze získat z manuálu metody.

Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: