Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

CAS 2

CAS 2

Diagnostická baterie kognitivních procesů

CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 - 18 let.

Více informací


21 315,00 Kč

(včetně 10%DPH)

21 315,00 Kč za 1ks

Pro objednání produktu nemáte dostatečnou licenci, anebo nejste přihlášen

Diagnostická baterie kognitivních procesů (Cognitive Assessment System; CAS 2)

Jack A. Naglieri, J. P. Das, Sam Goldstein

CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 - 18 let.

Východiskem vzniku metody byla Lurijova teorie neuropsychologického fungování kognitivních procesů jedince, která byla dalšími autory rozpracována do teorie PASS. Tento přístup člení kognitivní procesy do čtyř ucelených způsobů práce s informacemi: P (planning) = plánování, A (attention) = pozornost, S (simultaneous) = simultánní zpracování, S (successive) = následné zpracování.

Baterie nabízí základní (8 subtestů) a rozšířenou (12 subtestů) verzi. Jednotlivé subtesty se člení do uvedených čtyř oblastí práce s informacemi. Diagnostik získá skór škály plánování, pozornosti, simultánního i následného kognitivního fungování. Výsledky jsou dále vyjádřeny celkovým skórem, resp. celkovou úrovní rozumových schopností. Mimo to vybrané subtesty zjišťují úroveň exekutivních funkcí, včetně pracovní paměti. Každý subtest je sycen řadou dílčích kognitivních funkcí, o jejichž úrovni u diagnostikovaného jedince vypovídá.

CAS 2 je druhou verzí metody, kterou autoři standardizovali v USA na několikatisícovém standardizačním souboru. Česká standardizace proběhla na bezmála tisíci probandech napříč celou republikou.

Administrace základní baterie CAS 2 trvá přibližně jednu hodinu, administrace rozšířené baterie přibližně 1,5 hodiny. Způsob diagnostiky je metodou tužka - papír. Výsledky lze efektivně využít pro stanovování diagnóz i při volbě vhodných intervenčních a terapeutických procesů. Zahraniční studie dokládají, že výkony ve čtyřech sledovaných škálách PASS mimo jiné úzce souvisejí s osvojováním znalostí a dovedností v edukačním procesu. Baterie rovněž citlivě identifikuje jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nově jsme spustili on-line vyhodnocovací program.

V ceně testu je zahrnuto 100 kreditů. Užití kreditů není časově omezeno.

Registrace v on-line programu je možná i pro testy, které byly zakoupeny v minulosti.

Pokud již máte registraci k on-line programu pro některý z našich testů, je možné k ní pouze přidělit kredity k nově zakoupenému testu. Stačí zaslat emailovou adresu, pro kterou máte přístup zřízen a číslo objednávky k nově zakoupenému testu. Po ověření budou kredity u registrace přiděleny.
V případě, že k novému testu budete chtít nový přístup, je nutné si v on-line programu vytvořit novou registraci.

Postup platí i pro testy, které byly zakoupeny před spuštěním on-line programu (jen je nutné zaslat i číslo faktury).

Adresa pro vytvoření registrace a on-line vyhodnocení je testy.propsyco.cz.

Po vytvoření registrace zašlete na email info@propsyco.cz  přihlašovací emailovou adresu nového uživatele a číslo objednávky, kredity budou k registraci přiděleny.

Ke každému zakoupenému testu je možné vytvořit jednu registraci.

Kompletní sada CAS2 obsahuje Administrativní a skórovací manuál; Interpretační a technický manuál; Podnětový sešit, část I: Matice, Verbálně-prostorové vztahy; Podnětový sešit, část 2: Figurální paměť, Expresivní pozornost; Podnětový sešit část 3: Opakování viděných čísel; Skórovací šablony; 25 záznamových sešitů; 10 Pracovních sešitů pro věk 5-7 let; 15 Pracovních sešitů pro věk 8-18 let; a 25 Pracovních sešitů pro Figurální paměť pro věk 5-18 let. Vše v plátěné tašce s ramenním popruhem. 

Zaškolení v užívání metody CAS 2 lze absolvovat zde:

http://www.dyscentrum.org/vse-o-spuch (kurz č. 9)

  • Author Jack A. Naglieri, J.P.Das, Sam Goldstein
  • Licence C

Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: