Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

Krátká temná triáda

Krátká temná triáda

Škála Short Dark Triad (SD3), v překladu škála Krátká temná triáda, zachycuje tři temné rysy osobnosti – machiavellismus, neklinický narcismus a neklinickou psychopatii. Podle autorů metody mají tyto tři dimenze společné rysy, které je možné popsat jako charakter s tendencemi k sebeprosazování, emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě...Více informací


880,00 Kč

(včetně 10%DPH)

Pro objednání produktu nemáte dostatečnou licenci, anebo nejste přihlášen

Škála Short Dark Triad (SD3), v překladu škála Krátká temná triáda, zachycuje tři temné rysy osobnosti – machiavellismus, neklinický narcismus a neklinickou psychopatii. Podle autorů metody mají tyto tři dimenze společné rysy, které je možné popsat jako charakter s tendencemi k sebeprosazování, emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě. Škála SD3 je první metodou zahrnující všechny tři tyto proměnné.

Jedná se o sebehodnotící, 25 položkovou škálu, určenou pro dospělou populaci. Validizační studie na české populaci potvrdila dobré psychometrické vlastnosti metody. V českém prostředí podobně orientovaná metoda dosud chyběla a její využití je značně variabilní, zejména se uplatní v oblasti personalistiky a výběru zaměstnanců, organizace a řízení firem, ale i v klinické a forenzní praxi. Široké využití zajišťuje i časově nenáročná administrace metody, která obvykle nepřesáhne 10 minut. V rámci příručky jsou k dispozici normy a doporučené intepretace výsledků.

 Vydání obsahuje: Příručku, 20 kusů dotazníků, 3 šablony.

  • Licence B

Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: