TOMAL 2 - 300 kreditů

Nové kredity k počítačovému vyhodnocení metody v on-line programu. Jeden kredit je jedno vyšetření. Užití kreditů není časově omezeno.
1 500,00 Kč s DPH
Související produkty

Nové kredity k počítačovému vyhodnocení metody v on-line programu - 300 kreditů.
Jeden kredit je jedno vyšetření.
Užití kreditů není časově omezeno.