Omlouváme se - tento odkaz již není platný, zkuste vyhledat produkt přímo v seznamu Produktů eshopu

Woodcock-Johnson IV. COG

Woodcock-Johnson IV. COG Testy kognitivních schopností je test určený k diagnostice rozumových schopností a školních dovedností dětí i dospělých. Sestává ze dvou baterií – standardní a rozšířené verze. Licenční kategorie C.
47 700,00 Kč s DPH
Související produkty

Woodcock-Johnson IV. COG Testy kognitivních schopností

Autoři originální verze:

Fredrick A.Schrank, Kevin S. McGrew, Nancy Matherová

Autoři české verze:

Anton Furman, Lenka Krejčová, Jiří Laciga, Tomáš Urbánek, Monika Víchová

Woodcock-Johnson IV Testy kognitivních schopností je test určený k diagnostice rozumových schopností a školních dovedností dětí i dospělých. Sestává ze dvou baterií – standardní a rozšířené verze. Celkem obsahuje 18 různých testů, z nichž některé mají dva či tři subtesty, jde tedy o vůbec nejrozsáhlejší test pro měření intelektových schopností dostupný v současné době na českém trhu. Vychází z moderní CHC teorie inteligence a řady empirických studií, včetně nejaktuálnějších neurokognitivních poznatků. Statisticko-metodologické zpracování dat ze standardizace využívá Raschovu analýzu (Item Response Theory), což umísťuje tento nástroj na špičku současné psychometrické kvality. Položky v jednotlivých testech jsou řazeny dle vzrůstající obtížnosti a každý test obsahuje informace o doporučených výchozích bodech i kritériích pro ukončení, což umožňuje přizpůsobit administraci úrovni schopností jedince a minimalizovat tak dobu nutnou k testování i únavu a frustraci testované osoby. Normy pro českou verzi byly vytvořeny na vzorku 936 osob a umožňují použití testu od 5 do 60 let.

Kompletní test obsahuje dvě sady testů k administraci umístěných na stojáncích (Standardní baterie a Rozšířená baterie), soubor zvukových nahrávek je dostupný v on-line programu zde. Dále test obsahuje Záznamový sešit (40 kusů), Pracovní sešit (40 kusů), vyhodnocovací šablony, Příručku pro examinátora, taška.

Technický manuál je dostupný k volnému stažení ve formátu pdf. v záložce "ke stažení" výše.

Oproti českým odborníkům známé verzi Woodcock-Johnson IE je ve čtvrté revizi dvojnásobná nabídka testů, což dává uživatelům větší možnost podrobněji prozkoumat zvolenou oblast kognitivních schopností. Velká část položek je administrována ze zvukové nahrávky, což přináší větší objektivitu získaných výsledků i pohodlí při administraci.

Testy Woodcock-Johnson tvoří ucelený systém, je možné je mezi sebou různě kombinovat tak, aby uživatel mohl testování přizpůsobit účelu vyšetření. Uplatnění si proto test najde v široké škále aplikací, tedy jak v praxích poradenských, školních nebo klinických psychologů.

On-line skórovací a vyhodnocovací program - 100 kreditů v ceně testu (jedno vyšetření = 1 kredit). Užití kreditů není časově omezeno.

Test vyžaduje licenční kategorii C.

21

24

26

Specifikace produktů
Attribute nameAttribute value
LicenceC
XXXXXXX