Dotazníky

View as Grid List
Sort by
Display per page

Parental Bonding Instrument

Dotazník Parental Bonding Instrument je zaměřen na posouzení rodičovské vazby vnímané během prvních 16 let života a vychází z předpokladu, že citové vazby v rodině jsou vysoce významné pro příští vývoj. Dotazník je určen pro dospělé nebo dospívající osoby......
550,00 Kč incl tax

Dotazník studijních zkušeností

Dotazník studijních zkušeností je určen ke zjištění úrovně studijní self-efficacy žáků středních škol (15 - 21 let).
1 200,00 Kč incl tax

Krátká temná triáda

Škála Short Dark Triad (SD3), v překladu škála Krátká temná triáda, zachycuje tři temné rysy osobnosti – machiavellismus, neklinický narcismus a neklinickou psychopatii. Podle autorů metody mají tyto tři dimenze společné rysy, které je možné popsat jako charakter s tendencemi k sebeprosazování, emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě...
1 100,00 Kč incl tax

Škála osobního a kariérového rozhodování

Sebehodnotící škála umožňující poradenským psychologům a výchovným poradcům vytipování studijně či profesně nerozhodných žáků základních a středních škol a posouzení dílčích aspektů této nerozhodnosti, jako je osobnostní nerozhodnost, neujasněná hodnotová orientace, očekávání budoucího výkonu a kariérová nerozhodnost.
310,00 Kč incl tax