Dotazníky

Zabrazit jako Tabulka Seznam
Seřadit podle
Zobrazit na stránku

Dotazník studijních zkušeností

Dotazník studijních zkušeností je určen ke zjištění úrovně studijní self-efficacy žáků středních škol (15 - 21 let).
1 200,00 Kč s DPH

Krátká temná triáda

Škála Short Dark Triad (SD3), v překladu škála Krátká temná triáda, zachycuje tři temné rysy osobnosti – machiavellismus, neklinický narcismus a neklinickou psychopatii. Podle autorů metody mají tyto tři dimenze společné rysy, které je možné popsat jako charakter s tendencemi k sebeprosazování, emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě...
1 100,00 Kč s DPH

Parental Bonding Instrument

Dotazník Parental Bonding Instrument je zaměřen na posouzení rodičovské vazby vnímané během prvních 16 let života a vychází z předpokladu, že citové vazby v rodině jsou vysoce významné pro příští vývoj. Dotazník je určen pro dospělé nebo dospívající osoby......
550,00 Kč s DPH

Škála osobního a kariérového rozhodování

Sebehodnotící škála umožňující poradenským psychologům a výchovným poradcům vytipování studijně či profesně nerozhodných žáků základních a středních škol a posouzení dílčích aspektů této nerozhodnosti, jako je osobnostní nerozhodnost, neujasněná hodnotová orientace, očekávání budoucího výkonu a kariérová nerozhodnost.
310,00 Kč s DPH