Vážení zákazníci, rádi bychom Vás upozornili na nový produkt CDI2.

Dotazníky

Zabrazit jako Tabulka Seznam
Seřadit podle
Zobrazit na stránku

Dotazník studijních zkušeností

Dotazník studijních zkušeností je určen ke zjištění úrovně studijní self-efficacy žáků středních škol (15 - 21 let).
1 200,00 Kč s DPH

Krátká temná triáda

Škála Short Dark Triad (SD3), v překladu škála Krátká temná triáda, zachycuje tři temné rysy osobnosti – machiavellismus, neklinický narcismus a neklinickou psychopatii. Podle autorů metody mají tyto tři dimenze společné rysy, které je možné popsat jako charakter s tendencemi k sebeprosazování, emočnímu chladu, neupřímnosti a agresivitě...
1 100,00 Kč s DPH

Parental Bonding Instrument

Dotazník Parental Bonding Instrument je zaměřen na posouzení rodičovské vazby vnímané během prvních 16 let života a vychází z předpokladu, že citové vazby v rodině jsou vysoce významné pro příští vývoj. Dotazník je určen pro dospělé nebo dospívající osoby......
550,00 Kč s DPH

Škála osobního a kariérového rozhodování

Sebehodnotící škála umožňující poradenským psychologům a výchovným poradcům vytipování studijně či profesně nerozhodných žáků základních a středních škol a posouzení dílčích aspektů této nerozhodnosti, jako je osobnostní nerozhodnost, neujasněná hodnotová orientace, očekávání budoucího výkonu a kariérová nerozhodnost.
310,00 Kč s DPH

CDI 2 Sebeposuzovací škála depresivity pro děti

Vydání Sebeposuzovací škály depresivity (CDI-2) ve spolupráci významného amerického nakladatelství Multi-Health Systems Inc. a českého partnera, nakladatelství Propsyco, s.r.o zaplňuje mezeru v českém psychologickém instrumentáriu
5 100,00 Kč s DPH